हाल सम्म संस्थाले पाएको सहयोग बिबरण

हाल सम्म संस्थाले पाएको सहयोग बिबरण

क्लोथ बैंकले संचालन गरेको होम आइसोलेश अभियानलाई सहयोग पुर्याउन अमेरिकाबाट संस्था लाई 11000/-सहयोग गर्नु भएको श्री संजय साह र 2501/- सहयोग गर्नु भएको जनकपुरधाम निबासी श्री मंदिप साहलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
हाल सम्म तपसिल बमोजिमका संस्था र ब्यक्तिले क्लोथ बैंकको अभियानमा नगद र जिन्सी सहयोग गर्नु भएको छ।
(1)स्टेप टु इलिमिनेट प्रोभर्टी अध्यक्ष -डा सैलेन्द्र झा 100000/-नेपाल एस बि आइ बैंक 10 सिलिन्डर सानो बापत
(2)जानकी फाइनेन्स 10 थान ठुलो अक्सिजन सिलिन्डर,मिटर,रिन्च सेट
(3) जिल्ला प्रशासन कार्यालय 20 थान ओक्सिजन सिलिन्डर सेट(हस्तान्तरण हुन बाकीं)
(4) क्लोथ बैंक धनुषा 10 थान अक्सिजन सिलिन्डर
(5) बृहत्तर जनकपुर 50000/- नगद काका प्रमुख श्री बलराम ठाकुर 3 सिलिन्डर सेट
(6)बस ब्यबसायी संघ 2 थान अक्सिजन सिलिन्डर
(7) श्री नरेन्द्र मोहन मिश्रा 1 सिलिन्डर
(8) श्री गोपाल साह -1 सिलिन्डर
(9) श्री कैलाश जैन -1 सिलिन्डर (हस्तान्तरण हुन बांकी)
(10)श्री बाबा किसोर 1 सिलिन्डर सेट
(11) श्री संजय साह -11000/- नेपाल एस बि आइ
(12) श्री मंदिप साह- 2501/-
सबै दाताहरुलाइ धेरै धेरै धन्यवाद ।
Bank Name – Nepal SBI Bank Ltd.
Swift Code – NSBINPKAXXX
Account Holders Name – Cloth Bank Dhanusha
Account Number – 18825240200621
Branch- Janakpur
esewa number 9851148234
अध्यक्ष
क्लोथ बैंक नेपाल
9851148234

Leave a Reply