होम आईसोलेस्नमा ७ जना थप

होम आईसोलेस्नमा ७ जना थप

शुभ प्रभात
आज बाट क्लोथ बैंक धनुषा नाम परिबर्तन भइ कानुन सम्मत रुपमा क्लोथ बैंक नेपाल भएको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
साथै
क्लोथ बैंकले कोबिड-19 संक्रमितहरुलाइ घरमै विशेष सुबिधा सहित उपचार गराउन संचालन गरेको होम आइसोलेसनमा सप्तरी-१जना धनुषा-2 महोत्तरी-1 सर्लाही-3 थप भइ जम्मा संख्या 89 पुगेको छ।जस मध्ये 30 जना निको भइ दोस्रो टेस्टमा निगेटिभ रिपोर्ट आइ सकेको छ।
उपचाररत सबै को छिटो भन्दा छिटो निको होस भन्ने माता जानकी संग प्राथना गर्दछु।
अध्यक्ष
क्लोथ बैंक नेपाल

Leave a Reply