हाल सम्म संस्थाले पाएको सहयोग बिबरण

क्लोथ बैंकले संचालन गरेको होम आइसोलेश अभियानलाई सहयोग पुर्याउन अमेरिकाबाट संस्था लाई 11000/-सहयोग गर्नु भएको श्री संजय साह र 2501/- सहयोग गर्नु भएको जनकपुरधाम निबासी श्री मंदिप साहलाई धेरै धेरै…

Continue Reading हाल सम्म संस्थाले पाएको सहयोग बिबरण